Kanabidiol zesiluje protirakovinové účinky THC na rakovinové buňky v lidském mozku

Nejnovější zprávy z výzkumu léčebných účinků konopí potvrzují, že konopný výtažek z přírodního konopí (Fénixovy slzy) jde při léčbě rakoviny správným směrem. Uvidíme ještě, jestli se toto působení potvrdí i u dalších druhů rakovinových buněk. O synergii účinků kanabinoidů věděl už Prof. Jan Kabelík. O půl století později to dochází i ostatním vědcům ve světě, jaký to úspěch!

Podle výzkumu vedeného v California Pacific Medical Center Research Institute v San Francisku kanabidiol (CBD) zesiluje inhibiční (potlačující) účinek dronabinolu (THC) na množení a přežití rakovinových buněk v lidském mozku. Tyto dva přírodní kanabinoidy byly testované na dvou buněčných kulturách glioblastomů. Společným synergickým působením THC a CBD bránily množení buněk. Ošetřením glioblastomových buněk oběma látkami došlo k významným modulacím buněčného cyklu, indukci reaktivního kyslíku (volných radikálů) a k apoptóze (programované smrti buněk).

Došlo ke konkrétním změnám, které nebyly zjištěny u žádné z těchto látek individuálně, což znamená, že při použití kombinace látek se zaktivovaly jedinečné dráhy signální transdukce. Tyto výsledky podle vědců znamenají, že přidáním kanabidiolu k delta-9-THC by se zesílily účinky delta-9-THC při léčbě glioblastomů u pacientů s rakovinou.

(Zdroj: Marcu JP, Christian RT, Lau D, Zielinski AJ, Horowitz MP, Lee J, Pakdel A, Allison J, Limbad C, Moore DH, Yount GL, Desprez PY, McAllister SD. Cannabidiol enhances the inhibitory effects of Delta-9-tetrahydrocannabinol on human glioblastoma cell proliferation and survival. Mol Cancer Ther 2010;9(1):180-9.)

Článek o tomto výzkumu v angličtině Marijuana compounds may help fight brain cancer

Free marijuana in schools

1st of April, 2010, Our Region

In Czech:
http://www.facebook.com/note.php?note_id=412859967348

With the proposal for distribution of marijuana to all schools came forward the teachers themselves. The reason for their decision was the fact that in recent years rapidly increased bullying from children to teachers.

„I’m afraid to give lessons, pupils throw on me pens, snacks, and when I wanted them to write an essay, they were so rude to me, I preferred to run away from the class. Well, you know, but their parents are the sponsors of the school, and so we must be silent,“ told us the teacher, who declined to disclose her name.

„There is evidence that smoking marijuana has a relaxing effect, after a few drafts of grass our pupils are laughing and nicely tuned and greatly decrease their aggressiveness. Therefore, together with other colleagues we have agreed to provide them the drug ourselves in order to substantially eliminate the attacks on our teachers,“ said the director of another school.

In their biology classes students planted marijuana seedlings and soon they will enjoy their first harvest. „It is obvious that it was a step in the right direction. Children are eager to help teachers with the care of seedlings, each morning they struggle to be the first at the marijuana field and to measure how much the seedlings have grown overnight. They have even begun betting on the exact date of harvest,“ said the director moved to tears and went to check the school cannabis field while singing: „Yeah, only those who know about smoking will praise us, and anyway the best stuff is sold by the Moors…“

https://www.facebook.com/notes/bushka-bryndova/free-marijuana-in-schools/412866742348

Marihuana zdarma na školách

1. duben 2010 v 11:50

Náš region, 1.4.2010

English translation of the article:
http://www.facebook.com/note.php?created&&suggest&note_id=412866742348

S návrhem na distribuci marihuany do všech škol přišli sami učitelé. Důvodem pro jejich rozhodnutí byl fakt, že v posledních letech rapidně vzrostla šikana ze stran dětí ke kantorům.

„Bojím se chodit na hodiny, žáci po mě házejí propisky, svačiny, a když jsem jim jednou chtěla zadat písemnou práci, byli ke mně tak hrubí, že jsem raději utekla ze třídy. No to víte, ale jejich rodiče jsou sponzory školy, a tak musíme mlčet,“ prozradila nám učitelka, která si nepřála uveřejnit své jméno.

„Je prokázáno, že kouření marihuany má uvolňující účinky, žáci se již po pár tazích trávy více smějí, jsou příjemně naladění a jejich agresivita značně klesá. Proto jsme se s ostatními kolegy domluvili, že jim raději tuto drogu zajistíme, čímž výrazně eliminujeme ataky na naše kantory,“ řekl ředitel na další škole.

V rámci pěstitelských prací žáci zasadili rostlinky marihuany a již zanedlouho se mohou těšit na první sklizeň. „Je vidět, že to byl krok správným směrem. Děti s nadšením pomáhají učitelům s péčí o rostlinky, každé ráno se tlačí u dveří, aby byly u políčka první a přeměřily, o kolik rostlinky vyrostly, dokonce začaly uzavírat sázky na přesné datum sklizně,“ řekl dojatý ředitel a odešel na kontrolu políčka za prozpěvování písně: „Jak se zdá, nás ocení jen ten, kdo zná kouření, nejlepší koření prodává mouřenín …“

Zdroj: Newton Monitoring drogy

https://www.facebook.com/notes/bushka-bryndova/marihuana-zdarma-na-%C5%A1kol%C3%A1ch/412859967348

Léčba konopím – Respekt

18442_107069742642319_2549229_n

26. duben 2010 v 12:28

Respekt, Petr Třešňák, 26.4.2010, zdroj: Newton Drogy – Media monitoring.

Už pár let se všude mluví o tom, že marihuana má kromě omamných schopností také řadu léčebných účinků.

Je tady ale jeden nelehký rébus: jak dostat ostře sledované konopí bezpečně k pacientům, kteří ho nutně potřebují.

„Lupénka, roztroušená skleróza, cukrovka, astma, onkologické bolesti, nechutenství, hojící se rány,“ zasypává Dušan Dvořák posluchače zaplněné učebny na pražském Žižkově dlouhým seznamem diagnóz. Příjemný opálený čtyřicátník vysvětluje, že na všechny tyto choroby pomáhá rostlina, se kterou on sám v posledních letech spojil nejen svůj profesní život, ale kvůli níž dokonce riskuje osobní svobodu. „Věřím, že bychom položili na lopatky i prasečí chřipku,“ dodává přesvědčeně Dvořák a zhruba třicítka posluchačů mu bez námitek visí na rtech.

Jsme na semináři Konopné akademie, kde se zájemci dozvídají nejen teoretický základ o léčebných účincích a využití marihuany, ale osvojí si i základy pěstování a zkušený chemik je naučí, jak z rostliny extrahovat léčivé přípravky. Už dnes na trhu najdeme spoustu mastí a olejů, které obsahují konopí, jenže s nulovým obsahem omamné látky (THC). Dnešní návštěvníci ovšem dorazili na Žižkov právě kvůli této složce – jen „pravá“ marihuana, jejíž pěstování ve větším množství je (stejně jako distribuce) zakázáno, totiž podle moderních výzkumů dokáže léčit vážnější diagnózy.

Tak nesourodou skupinku, která Dvořákovi a jeho kolegům naslouchá, by člověk pohledal. Jsou tu staří muži a ženy, jejichž bledé tváře a opatrná chůze prozrazují vážné zdravotní problémy. Třicátník na ježka – zkušený pěstitel konopí, jenž nováčky zásobuje praktickými zahrádkářskými tipy. Mladé dívky, jejichž vytříbené oblečení boří stereotyp o milovníkovi marihuany coby věrném posluchači reggae. Z diskuse vyplývá, že většinou pečují o těžce nemocné rodiče nebo prarodiče a hledají způsob, jak jim ulevit.

Charismatický vedoucí semináře je zakladatel sdružení Konopí je lék, někdejší chartista, psychoterapeut, odborník na závislosti a sociální pracovník. Loni v srpnu mu policie na chalupě u Olomouce zabavila 300 kilogramů rostlin marihuany, kterou pěstoval pro nemocné pacienty, a momentálně mu hrozí pětileté vězení. Uvolněná atmosféra semináře ale nenaznačuje, že by se hlavní český propagátor legalizace konopí pro léčebné účely nechal zastrašit. „Stát zakazuje těžce nemocným lidem, aby si na zahrádce vypěstovali rostlinu, která jim může pomoci. A s tím já se nesmířím, takže teď v květnu znovu sázím,“ říká v předsálí zapáleně muž, který v posledních letech rozdal nemocným desítky, možná stovky kilogramů zákonem zakázané marihuany. „Pověsím na kytky jména pacientů, pro které rostou, ať si zkusí policie přijít.“

Kdo je tady pacient

Konopím lidstvo léčilo neduhy odpradávna. V první polovině 20. století se ovšem objevil zádrhel. Rozmáhající se užívání marihuany coby rekreační drogy vyděsilo úřady a nastoupily zákazy. Popření léčebných účinků se stalo součástí represivní strategie, americké federální právo například marihuanu dodnes řadí do nejnebezpečnější kategorie narkotik a její zdravotní využití tak popírá. Ve stejné zemi přitom probíhá rozsáhlý výzkum potvrzující léčebný potenciál marihuany a čtrnáct amerických států zavedlo systém, jak si nemocní lidé zařazení v registrech „konopných pacientů“ mohou bylinu legálně opatřit.

Na co tedy konopí pomáhá? Není to jednoznačné. Aktivisté jako Dušan Dvořák přesvědčeně líčí cannabis málem jako všelék a mluví o úspěších při léčbě rakoviny, skeptici naopak zdůrazňují, že seriózní data účinek potvrzují pouze v případě několika diagnóz. Jisté je, že marihuana zmírňuje bolest, svalové spasmy, nechutenství a zvracení u pacientů s AIDS nebo rakovinou a pomáhá léčit zelený zákal. Pravděpodobně pomáhá také v případě roztroušené sklerózy, Alzheimerovy choroby, posttraumatického syndromu, některých kožních chorob a několika dalších diagnóz.

Sílící důkazy o léčebných benefitech konopí přinesly kromě nové naděje pacientům koncem minulého století také jeden praktický problém. Mezitím se totiž s uvolněním drogové politiky v některých státech rozmohlo komerční pěstování marihuany s využitím chemikálií a umělého osvětlení. Obsah THC se radikálně zvýšil, nejsilnější „modely“ dnes i milovníci konopí označují jako drogu, s níž je nutné nakládat obezřetně, a politici i úřady opět zbystřili.

Otázka je jasná. Jak umožnit konzumaci THC nemocným, kteří tuto látku potřebují, a zároveň zabránit zneužívání? „Dostupnost léčebného konopí a legalizace marihuany jsou dvě zcela odlišné věci,“ zdůrazňuje český národní protidrogový koordinátor Kamil Kalina, „tu první plně podporuji, v druhém případě jsem proti.“

Najít dobrý systém pro distribuci léčebného konopí není snadné a je nutno počítat s tím, že vše může začít žít svým životem. Například průkopnický americký stát Kalifornie, který navzdory federálnímu „ne“ marihuanu pro léčebné účely v roce 1996 legalizoval, se po čtrnácti letech praxe dostal do situace, kdy hustá síť soukromých výdejen konopí zjevně zásobuje nejen nemocné, ale i rekreační kuřáky konopí. Získat kartičku s nápisem „Medical Marijuana Patient“ není podle amerických médií příliš těžké, stačí si například svému praktikovi postěžovat na chronické bolesti hlavy.

Jiná věc je, zda taková situace něčemu škodí. Vypadá to, že spíš ne. Podle průzkumů se počet kuřáků konopí nezvýšil, jen ti stávající (vedle skutečných pacientů) přešli od pouličních dealerů pod křídla zdravotní sítě, kde mají větší záruku kvality a platí nižší cenu. Černý trh se výrazně zmenšil. A ostatně po ruce jsou i mnohem přísnější modely, například v Izraeli výrobu, distribuci konopí i výběr pacientů velmi přísně kontroluje stát.

Nic mi nevrátili

„Nevzal byste panu Dvořákovi do Prahy tohle konopí? Pro mě je moc slabé.“ Nacpaný pytlík, který hubený muž staví v kuchyni rodinného domu v Kolíně na stůl, váží alespoň kilo. Úvahy o etických pravidlech žurnalistiky a trestní sazbě za držení omamných látek jdou po chvilce váhání stranou a pytlík mizí v novinářském batohu. Petr Kodym je totiž člověk, kterému je těžké odepřít pomoc. A také muž, který dokonale poznal, jak to vypadá, když při léčbě konopím nefunguje žádný systém. Jako v Česku.

Před sedmi lety onemocněl rakovinou konečníku a jeho přístup k léčbě by asi mnozí považovali za nezodpovědný. Vystudovaný matematik odmítl operaci nádoru, ozařování i chemoterapii. Léčil se výhradně alternativní medicínou, ovšem nepříliš úspěšně. Dnes váží 45 kilo, má boční vývod stolice, trpí chronickou únavou a má silné bolesti zad, které musí tlumit opiáty. V lékařských záznamech stojí, že jeho stav je neléčitelný.

Na možnosti léčby konopím narazil během pátrání po alternativních metodách a na své zahradě rostliny poprvé vysadil předloni. Polovinu mu zničil soused, se kterým má Kodymova rodina špatné vztahy, zbytek ale těžce nemocného pacienta přesvědčil, že rostlina jeho stavu rozhodně svědčí. „Vrací mi chuť k jídlu a tlumí bolesti,“ vypočítává devětatřicetiletý invalidní důchodce přínos zeleného prášku, jehož silice vdechuje pomocí vaporizéru. „A je tu ještě jedna důležitá věc. Když vidíte, jak se vám tělo rozpadá zaživa, zažíváte hrozné deprese, které zdraví rozhodně nepomáhají. Konopí mě uvolňuje a tím tělu umožňuje, aby se samo léčilo.“

Pan Kodym věří, že silné extrakty z konopí dokážou rakovinu i léčit (což je jeden z alternativních, vědou zatím nepotvrzených názorů), a loni proto vysadil dalších deset rostlin, aby měl materiál na výrobu zázračné tinktury. Jenže tentokrát ho soused rovnou udal a rostliny sklidili kolínští strážníci. Policie se nakonec rozhodla jeho případ kvalifikovat pouze jako přestupek (pokutu mu odpustili ze zdravotních a sociálních důvodů). Úřady se v tomto případě mohou opřít o rozhodnutí Nejvyššího soudu, který před dvěma lety rozhodl, že pěstovat konopí pro léčbu není trestný čin. V české praxi ale tento precedens není závazný a zjistit, jak se naplňuje, není snadné. Čeští soudci jsou v případě marihuany vyhlášení především svou nevypočitatelností.

„O to nejdůležitější jsem každopádně přišel, rostliny mi nevrátili,“ vzpomíná na setkání se státem vyhublý muž, který je v tuto chvíli závislý na dodávkách konopí od Dušana Dvořáka. Nové rostliny už ale na jaře znovu zasel a nevraživý soused mezitím zemřel, takže sklizeň by mohla být letos lepší.

Pozor na něj

Zpráva, že v olomoucké vazbě se oběsil dospívající mladík, kterého policie sebrala za to, že měl u sebe pár gramů konopí. Muž po úraze, který ho oslovil v létě u rybníka s dotazem, zda se jeho problémy se svalovou ztuhlostí nedají léčit konopím. To jsou momenty, které na konci 90. let Dušana Dvořáka přivedly k rozhodnutí, že s nezákonností léčebného konopí je třeba něco dělat. Dvořák, který podle svých přátel oplývá nápady a buldočí energií, postupně navzdory zákonům vybudoval systém, který nemocným pomáhá dostat se ke kýženému konopí. Dnes má v databázi téměř dvě stovky pacientů s doporučením od lékaře, kterým pomáhá marihuanu buď obstarat, nebo zpracovat jejich vlastní na kýžené léčebné preparáty (běžné kouření je málo účinné a navíc škodí zdraví), lobbuje u úředníků a politiků a pořádá benefiční koncerty. Jeho web www.konopijelek. cz získal loni cenu za nejlepší zdravotní službu občanům, trestně stíhanému muži ji předával osobně premiér Fischer.

Léta prožitá na hraně zákona v ostrých soubojích se státem ovšem zároveň poznamenala Dvořákův komunikační styl. Jeho výroky se hemží politickými mafiány a teoriemi o spiknutí farmaceutických firem. Žaloby, které konopný bojovník podal na své oponenty, posluchač za chvíli přestane počítat. „Mám Dušana Dvořáka moc rád a vážím si toho, co dělá,“ říká národní protidrogový koordinátor Kamil Kalina, „ale lidé jako on jsou v současné chvíli spíš překážkou toho, aby se léčebné konopí stalo dostupným. Je pokládán za aktivistu a ministerstvo zdravotnictví aktivistům nevyhoví. Věci se dají dopředu až ve chvíli, kdy se za léčebné konopí postaví lékaři.“

Marihuana už není v české medicíně sprostým slovem, nedávný seminář v Poslanecké sněmovně o léčebných účincích konopí zaštítil děkan 1. lékařské fakulty a Dvořákova kartotéka dokládá, že své pacienty mu posílají i přednostové klinik. Navenek jsou ale lékaři opatrní. Prezident lékařské komory Milan Kubek loni na žádost jednoho pacienta svolal tři odborné komise (psychiatrickou, paliativní a farmakologickou), aby daly dohromady oficiální stanovisko ke konopí. Ve srovnání s nadějemi, které do zelené rostliny vkládají třeba američtí doktoři, zní český verdikt vlažně: konopí má podle něj efekt pouze coby tišící prostředek a navíc skrývá rizika, protože může spouštět psychózy.

„Moji pacienti se mi občas svěří, že užívají konopí, a rozhodně jim to nevymlouvám,“ říká primářka hospice v Litoměřicích Marie Goldmannová, „konopí je bezesporu léčivé, ale má nevýhodu v tom, že nejsme schopni definovat množství účinné látky v konkrétní rostlině.“ Budoucnost podle ní patří spíše průmyslově vyráběným lékům s obsahem účinných kanabinoidů. „V medicíně také používáme morfium, a ne domácí šťávu z nezralých makovic.“ Státní ústav pro kontrolu léčiv zatím neeviduje
žádný registrovaný preparát s obsahem aktivních látek z konopí ani žádost o registraci. Podle jeho ředitele Martina Beneše však nedávno zařadil – na žádost bývalého ministra Tomáše Julínka – aktivní látku marihuany do tzv. lékopisu, jinými slovy otevřel přípravkům s ní cestu na český trh. Farmaceutická cesta, která v praxi předpokládá jen drobnou reformu protidrogové politiky a malá rizika zneužití surové rostliny, vypadá sice v českých podmínkách schůdněji než legalizace domácího pěstování, ale zásadně se příčí konopným aktivistům. „Proč máme draze kupovat něco, co si každý může levně vypěstovat sám na zahrádce?“ zlobí se Dušan Dvořák.

Průmyslové preparáty s obsahem kanabinoidů lze zatím spočítat na prstech jedné ruky, dostupné jsou omezenému počtu pacientů v Německu, Kanadě nebo USA. Zkušenosti s užíváním navíc odhalily překvapivou věc: výrobky z lékárny pomáhají pacientům významně méně než zahradní produkce. Vypadá to, že mýty opředená rostlina se zatím nehodlá nechat farmaceutickým průmyslem spoutat tak snadno.

Vládní cena za publicistické dílo zaměřené na problematiku zdravotního postižení udělená premiérem Fišerem za webové stránky odborné společnosti Konopí je lék, na jejichž tvorbě jsem se významně podílela. Stránky najdete na: http://www.konopijelek.cz/

https://www.facebook.com/notes/bushka-bryndova/l%C3%A9%C4%8Dba-konop%C3%ADm-respekt/420646372348

KONOPÍM I PROTI RAKOVINĚ

Reflex, 22.4.2010, zdroj: Drogy-Media monitoring Newton

Viz také „NAPRAVTE TU KŘIVDU!“ rozhovor s profesorem Lumírem O. Hanušem o léčbě konopím ve stejném čísle Reflexu a poznámka „LÉČIVÉ KONOPÍ – JXD“ o pacientech léčících se konopím.

Přelomový konopný seminář ve sněmovně:

„Léčebné účinky konopí nejsou výmyslem jeho náruživých konzumentů a zastánců jeho legalizace,“ říká profesor Lumír Ondřej Hanuš, dnes největší specialista na KONOPÍ JAKO LÉČIVOU ROSTLINU.

Jsem jedním z konzumentů, proto jsem jen pořídil výpisky z referátů vědců a záměrně je nekomentuji.

PARLAMENTNÍ SEMINÁŘ

„Perspektivy léčby konopím: Zdraví, legislativa, politika“ svolal poslanec ODS Ivan Langer v návaznosti na svůj třináct let starý seminář „Racionální protidrogová politika“, který byl prvopočátkem zpříčetnění naší protidrogové legislativy. Seminář proběhl osmého dubna, ale nebyl aprílový ani v nejmenším. Spíše přelomový a v tom nejlepším slova senzační. Marihuana totiž léčí rakovinu. Veškeré níže uvedené informace pocházejí z tohoto přelomového setkání, kde u nás poprvé nahlas zazněly vědecké informace o doslova šokujících vlastnostech konopí a jeho pozitivním působení při léčbě a/nebo zpomalování rozvoje celého trsu nemocí, jež lidstvo sužují a přivádějí do záhuby.

Opsáno ze statí:

Tomáš Zábranský, Michal Miovský (Centrum adiktologie 1. lékařské fakulty UK): Léčba konopím a deriváty z konopí a její možné vedlejší účinky;

Lumír Ondřej Hanuš (viz rozhovor): Léčba konopím a konopnými látkami: zdravotnická, legislativní a politická perspektiva v České republice.

PLNĚ PROKÁZANÉ LÉČIVÉ ÚČINKY KONOPÍ:

Současná lékařská věda prokazuje, že konopí lze oprávněně použít jako terapii u následujících nemocí:

NEVOLNOST A ZVRACENÍ Průvodní znak některých patologických stavů při virové infekci, nemoci z ozáření, pooperačních stavech, kinetózách, agresívní léčbě nádorů nebo HIV/AIDS.

* GLAUKOM Cannabinoidy, které se dostanou do krve, působí uspokojivé snížení očního tlaku, a to bez ohledu na způsob užití.

* ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA Po užití konopí udávalo subjektivní zlepšení: • 96,5 % těch, kteří trpěli spasticitou (křečovitostí) při usínání, • 95,1 % trpících bolestivostí svalů, • 93,2 % udávalo zlepšení spasticity, již zažívali při nočním probuzení, • 92,3 % ústup bolestivosti nohou, • 90,7 % zlepšení třesu rukou/hlavy, • 90,6 % zlepšení depresí
Objektivní testy zjistily, že v pokusech s THC podávaná látka snížila spasticitu, rigiditu (ztuhlost) a třes a že zlepšila schopnost chodit, výsledky v testu psaním a ovládání močového měchýře.
Pokusy s marihuanou dospěly k obdobným výsledkům. V řadě klinických pokusů se navíc zjistilo, že spasticita a bolestivost ustupují i u poúrazových stavů míchy – při kvadruplegii (ochrnutí všech údů) a paraplegii (ochrnutí dolních končetin).

PARKINSONOVA NEMOC Zlepšuje poruchy pohybu, řečové poruchy a poruchy držení těla.

ALZHEIMEROVA NEMOC Nejčastější příčina senilní demence zlepšuje stav a zpomaluje rozvoj nemoci „v míře, která převyšuje veškeré dosud používané léky“. Stále se čeká na replikace studie – existují etické problémy s ověřováním.

ANALGEZIE Analgetický efekt konopí je znám již od starověku, má nulové riziko fatálního předávkování. S jistotou je prokázaný efekt na neuropatickou bolest z poškození nervových buněk u roztroušené sklerózy, u Parkinsonovy choroby a u úrazů míchy, jež ústí v ochrnutí dvou nebo všech končetin, lze považovat za prokázaný.

PROTIZÁNĚTLIVÉ PŮSOBENÍ Protizánětlivé vlastnosti konopí u revmatoidní artritidy („kloubního revmatismu“) popsal a experimentálně ověřil již český klasik Jan Kabelík v padesátých letech 20. století.

ALERGICKÉ ASTMA Dlouhodobé uvolňující účinky kouřené marihuany.

DEPRESE Léčba depresí marihuanou je velmi kontroverzní téma, neboť může vyvolat spouštění psychózy u predisponovaných jedinců. Užití THC má přinejmenším akutně pozitivní efekt. Ti, kteří si pomocí marihuany snaží léčit depresívní stavy, obvykle trpí hlubšími depresemi než ti, kteří tak nečiní. To je zjištění, jež lze interpretovat nejednoznačně – jako známku zhoršení stavu v důsledku užívání marihuany nebo jako projev racionální automedikace. Zpráva Akademie věd USA, pořízená na zakázku vlády, uvádí „úzkostnost“ jako jedno z „trýznivých onemocnění, jež může marihuana zmírnit“.

NEŽ ZAČNETE UŽÍVAT

Pokud trpíte některou z chorob, které konopí léčí, a rozhodli jste se je začít užívat, přečtěte prosím následující varování!
Možné komplikace spojené s podáváním cannabinoidů v somatické oblasti:
* Vliv cannabinoidů na imunitní systém, kde za určitých okolností může dojít k jeho oslabení.

* Vliv akutní intoxikace na kardiovaskulární systém u predisponovaných jedinců (zejména osoby trpící například hypertenzí a ohrožené infarktem myokardu).

* Vliv cannabinoidů na reprodukci při dlouhodobém podávání by mohl způsobovat zhoršení v oblasti motility spermií.

Akutní psychické komplikace při intoxikaci konopnými látkami:

* Platí zejména pro situaci nedodržení dávkování a požití vyšších množství. V zásadě však žádný stav neohrožuje přímo na životě

* Riziko rozvoje úzkostného či úzkostně panického stavu zejména po předávkování (Podle T. Zábranského a M.Miovského).

Na tomto odkazu najdete závěry semináře z 8. dubna 2010 „Perspektivy léčby konopím: Zdraví, legislativa, politika“ v Poslanecké sněmovně v Praze, jeho program, prezentace a abstrakty .

https://www.facebook.com/notes/bushka-bryndova/konop%C3%ADm-i-proti-rakovin%C4%9B/419547357348

Případová studie – Působení konopného výtažku na cukrovku II. typu

THC versus diabetes mellitus II.

24. červen 2011 v 0:10

Case study – Effects of cannabis extract in diabetes mellitus II.

 

Případová studie – Působení konopného výtažku na cukrovku II. typu

 

Date: 6/2011

Author: Bushka Bryndova (bushka@volny.cz)

 

Konosprej – cannabis extract in propylene glycol diluted with alcohol 1:1 was applied in sublingual way 15 minutes before each meal in a dosage of 1 ml/day.

 

Konosprej – konopný výtažek v propylenglykolu zředěný alkoholem v poměru 1:1 byl aplikován 15 minut před každým jídlem v dávce 1 ml/denně.

 

 

1.               Daily monitoring of glycemia after meals by an Accu-Check Aviva meter in nmol/l

Denní sledování hladiny cukru po jídle přístrojem Accu-Check Aviva v nmol/l

 

Average difference in daily glycemias over 7 day period:

 

Průměr výkyvů denních hladin cukru během 7 denního období:

 

3,4 – 4,5 – 2,8 – 1,7 – 2,4 – 0,9 – 1,5 = 2,5

 

 

 

2.         Daily triple monitoring of glycemia by an Accu-Check Aviva meter in nmol/ml                                      

            Denní sledování se 3 měřeními hladiny cukru přístrojem Accu-Check Aviva v nmol/ml                                     

 

Average of the variations of glycemia over 15 days

Průměr změřených výkyvů hladiny cukru během 15 dnů

 

= 2,3

 

Complete and detailed data in/Soubor s podrobnými daty:

http://www.bushka.cz/diabetes_thc.xls

 

Popis a příprava Konospreje:

http://www.facebook.com/note.php?note_id=10150146128112349

Není konopí jako konopí

 

Víte, jaký je rozdíl mezi konopím a marihuanou? Marihuana je slovo pocházející ze slangu mexických přistěhovalců v USA, kterým označovali sušené vrcholíky (palice + trim) samičí rostliny konopí. Tuto sušinu kouřili, aby se po práci uvolnili, protože byli příliš chudí, než aby si mohli dopřát alkohol či jinou zábavu. Časem se ale tento zvyk rozšířil i mezi černošskou populaci a nakonec i mezi americké bělochy a dále do Evropy díky hnutí hippies. Slovo marihuana získalo hanlivý nádech coby zneužívaná droga a symbol společenského rozvratu. Nemělo by se tedy používat pro označení konopné sušiny, nebo dokonce celé živé rostliny – tou je vždy jen konopí! Zmínky o léčebném využití konopí najdeme ve všech velkých euroasijských civilizacích starověku, od Číny až po římské historiky, takže je doložené, že je lidstvo používá k léčbě již nejméně pět tisíc let.

Konopí je jednoletá rostlina, která má desítky tisíc odrůd, vyšlechtěných seed-bankami a pěstiteli technického konopí. Dělí se na několik základních druhů podle složení účinných látek a proto jsou jeho účinky velmi rozdílné, někdy dokonce až protichůdné. Aktivní látky, jedinečné pro rostlinu konopí se nazývají kanabinoidy (THC, CBD atd.) a působí podobně jako látky, které si přirozenou cestou vyrábí naše tělo – proto je konopí tak léčivé. Rozdíly v působení různých druhů konopí jsou málo známé, a přitom je to základní znalost potřebná pro efektivní léčbu touto bylinou. Často používaný termín „léčebné konopí“ je nicneříkající, protože prakticky každé kvalitní konopí se dá použít pro léčbu. Záleží na tom, jakou nemoc léčíme. Důležité je však, aby konopí pro léčbu bylo pokud možno vypěstované v čisté půdě venku nebo ve skleníku, a hlavně bez použití chemických hnojiv a pesticidů. Je to rostlina, která se vám za péči bohatě odmění svými jedinečnými účinky.

Konopí je dvoudomá rostlina – má samčí a samičí rostliny, ale některé odrůdy technického konopí jsou hermafroditní. Pyl ze samců se přenáší vzduchem až do vzdálenosti 10 km. Díky tomu v posledních třiceti letech v Evropě i jinde ve světě došlo k masivnímu prokřížení konopí a původní botanické rozdělení na tři základní druhy (sativa, indica a rumištní) přestalo platit. Dnes se konopí dělí na legální technické a zakázané netechnické, které se pak dále rozděluje na další druhy.

Technické konopí

Legální, technické konopí má obsah kanabinoidu THC pod 0,2% a většinou se využívá jen pro průmyslové účely (vlákno a semeno). Některé jeho odrůdy se však dají využít i k léčbě některých nemocí, protože mají vyšší obsah kanabidiolu (CBD), látky bez omamných účinků, ale velmi léčivé. Takovými odrůdami jsou např. Carmagnola, Bialobrzieskie nebo Finola s obsahem CBD 2-3%. Denní dávka takového konopí v kvalitě herba (celé vrcholíky) je 2-3 gramy, nejlépe zpracovaného na výtažek. Nejvhodnější metodou pro získání výtažku z herby je extrakce ledovou vodou při teplotě 3-4° C.

Obsah kanabinoidů v rostlině konopí je jednak daný genetikou, ale dalším důležitým faktorem je sluneční svit během vegetace. Proto je možné vypěstovat se semen technického konopí samičí rostliny s velmi vysokým obsahem kanabidiolu (až 8%), jestliže zabráníme jejich opylení a pěstují se jako solitéry v mnohem větších rozestupech než na poli. Takové na pryskyřici vydatné konopí se může zpracovávat extrakcí rozpouštědly na klasický tuhý výtažek (fénixovy slzy). Výtažek se rozpustí na CBD olej, který se kape pod jazyk, nebo se přidá do čípků. Také se osvědčila kombinace tohoto výtažku v poměru 1:3 s výtažkem z indiky pro léčbu vážných nemocí včetně rakoviny. Léčebné využití je podobné jako u CBD odrůd, viz níže.

Netechnické, zakázané konopí

Podle dohod OSN hranice legálnosti u konopí končí při obsahu omamného THC vyšším než 0,3%. Nad tuto hranici je veškeré konopí zakázané, ačkoliv často nemá žádné nebo jen velmi slabé psychoaktivní účinky. Ty závisejí jednak na obsahu THC, který musí být nad 5%, ale rovněž na přítomnosti jiných kanabinoidů v rostlině, především kanabidiolu. Čím víc CBD, tím slabší je psychoaktivní účinek – proto také odrůdy s vyšším obsahem tohoto kanabinoidu nenajdete na černém trhu, nejsou totiž omamné. Konopí s obsahem THC 3-5% nemá omamné účinky, ale vyrábí se z něj kvalitní konopná mast s universálním účinkem – přesto je také zakázané.

Psychoaktivní konopí

Konopí s obsahem THC od 5% do 25% a s CBD v rozmezí 0-1,5% je omamné a vyhledává se nejen pro léčbu, ale i pro rekreační účely – především pro svůj relaxační účinek. Můžeme je rozdělit na hlavní typy sativa a indica, ale dnes se šlechtí především jejich hybridy (kříženci), které se pěstují venku nebo pod umělým osvětlením. Jejich účinky se liší podle poměru THC/CBD a obsahu dalších aktivních látek a proto je potřeba vybrat správnou odrůdu podle účelu, ke kterému chceme konopí použít. Pro léčbu většiny nemocí jsou vhodné odrůdy čisté indiky nebo hybridy. Takové kvalitní a potentní konopí je vhodné na výtažky všeho druhu, které se používají při léčbě rakoviny, bolesti a mnoha dalších zdravotních problémů. Dávkování je od 0,5 gramů sušiny (palice) denně až po 20 gramů (např. ve výtažku při léčbě rakoviny). Nevýhodou této léčby je vyšší obsah THC, jehož omamné účinky mnozí pacienti nesnášejí. Při léčbě tímto konopím je nutno vždy postupovat od velmi slabé denní dávky k vyšším, aby si organismus zvykl na jeho omamný účinek a vybudoval si na něj tzv. toleranci.

CBD odrůdy

Jako CBD odrůdy se označuje konopí s obsahem kanabidiolu nad 3% a s THC nad legální hranicí (více než 0,3%). Takové konopí nemá psychoaktivní účinek, ale působí na psychiku sedativně, proti úzkosti a nervozitě. Takové konopí se zpracovává buď extrakcí ledovou vodou, nebo rozpouštědly – záleží na obsahu pryskyřice. Často má vyrovnaný obsah THC/CBD (např. 5%:5%) a pak se jedná o konopí vhodné především pro léčbu roztroušené sklerózy, neurodegenerativních a autoimunitních nemocí i rakoviny. Existují však i jiné odrůdy přes 15% CBD při 1% THC, kterými se v USA s úžasnými výsledky léčí dětská epilepsie (např. slavná Charlotte’s Web). V posledních letech byla vyšlechtěná celá řada CBD odrůd pro venkovní i indoor pěstování, takže jsou dnes dostupné ve většině obchodů se semeny.

Samonakvétací odrůdy

Samonakvétací neboli autoflowering odrůdy vznikly křížením sativy, indiky a rumištního konopí, aby se zkrátila doba vegetace na 3 měsíce. Rostlina se při kvetení neřídí délkou dne a noci jako u běžného konopí, ale vykvete už několik týdnů po vyklíčení a velmi rychle dozraje. V našich klimatických podmínkách jsou proto u samonakvétacího konopí možné dvě sklizně ročně při venkovním pěstování. Nevýhodou je velmi malý vzrůst rostlin a tím i malý výnos. Pěstují se nejlépe ve velkých květináčích, ve volné půdě často odspodu plesnivějí. Pro léčbu moc vhodné nejsou, ale je to dobré nouzové řešení.

Vyšlo v časopisu DIS ÚK, v konopném čísle, březen 2015:

http://dis-uk.weebly.com/uploads/2/6/4/8/26485134/1konopn%C3%89_%C4%8C%C3%8Dslo_2015.pdf

Terpeny najdeme v konopí společně s kanabinoidy – mají samy o sobě léčebný účinek, a navíc vytvářejí synergii s kanabinoidy a zesilují jejich účinky

kytky

Konopí a léčba II.

V dnešní době je nejrozšířenější způsob užívání konopí kouření konopných květů z jointu nebo dýmky, při kterém se však ztratí asi 70% účinných látek. Mnohem efektivnějším způsobem je inhalace z vaporizéru, v němž se pouze odpaří účinné látky, aniž by došlo k jejich spalování a ke vdechování škodlivých zplodin hoření. Sušina se tak využije až z 90% a odpařenou pryskyřici většinou snesou i nekuřáci. Nástup účinků je prakticky okamžitý, nanejvýš do několika minut, odezní do 2-4 hodin. Při inhalaci se prudce zvýší koncentrace THC v krvi, ale rychle zase poklesne na původní úroveň. Nevýhodou inhalace je vedle vysoké ceny vaporizérů i krátké léčebné působení a silný omamný účinek, ale právě to někdy může být pro pacienta, to co potřebuje.

slunce

Dalším, velmi účinným a přitom jemným způsobem podání konopí je parenterální (mimostřevní) cestou. Vyhneme se tak tomu, aby se účinné látky ve vyšší míře přeměnily v játrech na metabolity s jiným účinkem. Například THC delta-9 se v játrech přemění na mnohem omamnější formu THC, která není vhodná pro léčbu pacientů s chorobami, které nevyžadují silné utlumení. U vážně nemocných, kteří potřebují klid na lůžku je navození takového stavu naopak žádoucí. Mimostřevní léčbu konopím můžeme provádět dvěma způsoby – aplikací účinných látek pod jazyk v podobě oleje z výtažku, tinktury a tekutého výtažku v konospreji, nebo je podáváme v čípcích zavedených na noc do konečníku či do pochvy. Tyto způsoby podání mají biodostupnost pro organismus kolem 80% ve srovnání s polknutím výtažku či dalších přípravků, kde je pouze 5-20%. Konosprej začne působit do 15 minut a čípky do půl hodiny, účinky pak trvají 6-10 hodin.

Polykáním se sušený květ podává ve formě prášku, čaje a mléka z listů a květů, jako výtažek či vyluhovaný v tuku. Při podávání účinných látek v jídle je nástup účinků pomalejší než při inhalací (1-2 hodiny). Konopí obvykle dosáhne vrcholu léčebného působení po dvou až třech hodinách od jeho počátku (nikoliv od podání konopí) a vytvoří stálou nižší hladinu, která pak během několika hodin postupně klesá (4-8 hodin). Pacient si může rozložit denní dávku do více podání, jestliže mu to vyhovuje. Běžně se konopí podává 1-2x denně, ale nejsou výjimkou ani 4 či více podání, obzvlášť u vaporizace s relativně krátkým, byť intensivním účinkem.

Při zevní aplikaci se používá celá řada přípravků, od nejslabšího jako odvar z listů až po silné výtažky, ale nejčastěji se konopí využívá pro výrobu mastí, obohacených olejů nebo tinktur, které se aplikují přímo na pokožku nebo slouží jako polotovar pro přípravu mastí, krémů, masážních a kosmetických olejů apod. Tinktury a tekutý výtažek se také používají pro tento účel, např. se z nich vyrábí velmi účinná ústní voda proti paradentóze a zubnímu kazu. Zevně konopí aplikujeme zpočátku až 4x i více denně, po odeznění příznaků ještě 2x denně během dvou týdnů. Zevně aplikované přípravky z konopí často zaberou do 10 minut, nejpozději do půl hodiny.

Účinné látky v konopné pryskyřici fungují už při velmi malých dávkách, například u kožních onemocnění v masti nebo ve formě vodního nálevu či odvaru. Poněkud vyšší, ale přesto stále nízké dávky, které ještě nemusí působit omamně, jsou účinné například u neurodegenerativních onemocnění jako Parkinsonova nebo Alzheimerova nemoc, u roztroušené sklerózy apod. Dále také dobře zabírají u zeleného zákalu, vysokého tlaku, některých problémů alergického či autoimunitního původu, působí proti nespavosti, křečím, bolesti nebo snižují, či zvyšují chuť k jídlu – podle složení a poměru obsažených kanabinoidů (THC zvyšuje chuť k jídlu, zatímco CBD ji tlumí).

Vyšší dávky výtažku ze silného konopí už většinou způsobují omamný efekt, ale mohou být účinné u mnoha onemocnění. Užívat lze ovšem i velmi vysoké dávky u závažných onemocnění, jako je například rakovina. Výtažky ze silného konopí někdy dokážou obnovit funkce ledvin, jater, slinivky atd. Vzhledem k tomu, že není znám případ úmrtí z předávkování konopím, tak i přes velmi silný a někdy nepříjemný omamný efekt je i toto relativně bezpečný způsob léčebného využití. Při podávání takových vyšších dávek však může hrozit riziko vzniku psychotického stavu, zvlášť pokud se v rodině vyskytují případy schizofrenie či psychózy. Takoví pacienti by se pak měli léčit raději CBD konopím, které tyto stavy nevyvolává, a je v mnoha nemocech podobně účinné jako konopí psychoaktivní.

Vyšlo v dubnovém čísle novin neziskovky DIS ÚK:

http://dis-uk.weebly.com/uploads/2/6/4/8/26485134/2duben,_kv%C4%9Aten_2015.pdf

 

Konopí a léčba I.

Konopí a léčba I.

V České republice už skoro dva roky platí zákon o léčebném konopí, ale jeho zavádění do praxe silně pokulhává. Přitom každým rokem stoupá podíl starších uživatelů konopí, kteří je na rozdíl od mladé generace používají pro léčbu svých chronických nemocí. Většinou si je pěstují sami nebo v rodině, často už dlouhá léta, protože jim tato tolik pomlouvaná a hanobená rostlina pomáhá nejenom při léčbě rakoviny, ale i nepříjemných symptomů artrózy, křečových žil, autoimunitních poruch, cukrovky a jejích následků, zeleného zákalu a mnoha dalších onemocnění.
slunce
Doporučuji vždy se pokusit o spolupráci mezi pacientem a ošetřujícím lékařem, protože může být oboustranně přínosná. Bohužel, často není možná kvůli omezenosti a předpojatosti lékaře. Můžeme jen doufat, že časem se postoj zdravotníků zlepší a začnou se ve větší míře zajímat o léčbu touto významnou bylinou, která i je může mnohé naučit.

Většina pacientů psychoaktivní konopí bez problémů snese, ale vždy se najdou výjimky, na které tato bylina působí tak nepříjemně, že se léčby raději vzdají – jedná se zhruba o 10% pacientů. Obecně platí, že pro toho, kdo by měl problémy (např. stavy úzkosti, paniky či paranoie) způsobené už i malým množstvím inhalovaného konopí, nebude léčba touto bylinou vhodná. Bez dohledu odborného lékaře by se měli omamného konopí vyvarovat i lidé s vážnými srdečními problémy. Při užívání vyšších koncentrací THC může dojít k přechodnému zrychlení tepu a dočasnému zvýšení tlaku (na 1-2 hodiny), což by u vážně nemocného kardiaka mohlo být nebezpečné. Velký pozor by si měli dávat lidé s diagnózou schizofrenie, bipolární poruchy či jiné duševní choroby, nebo kteří jimi jsou geneticky zatížení, a užívání konopí raději konzultovat s odborným lékařem.

Každý, kdo se chce vnitřně léčit takovým konopím, by si měl nejprve vyzkoušet, jestli tyto účinky vůbec snese, nejlépe inhalací malých dávek středně silného, venku pěstovaného konopí z vaporizéru nebo z jointu. Pokud by se dostavily výraznější psychotické příznaky, úzkost či panika, je velmi pravděpodobné, že taková léčba nebude pro pacienta vhodná. V takovém případě je třeba se léčit nepsychoaktivními odrůdami konopí s vyšším obsahem kanabidiolu (CBD) a velmi nízkým nebo nepatrným obsahem omamného THC. Takové odrůdy jsou například CBD odrůdy vyšlechtěné v posledních letech a některé odrůdy legálního technického konopí. Vyrábí se z nich výtažek, který se podává pod jazyk rozpuštěný v oleji pod názvem CBD olej a obsahuje 2-5% neomamného, ale velmi léčivého kanabidiolu (CBD).

Základní zásadou při léčbě konopím je dostat léčebný přípravek ve správné koncentraci co nejblíže k ohnisku nemoci, nebo do velkého krevního oběhu, jestliže je nemoc systémová (zasahuje celé tělo). Při léčbě rakoviny se snažíme organismus přímo zahltit kanabinoidy, takže denní dávky se mohou dostat na 1-3 ml konopného výtažku (tzv. fénixovy slzy) ze silného konopí. Při léčbě chronických nemocí se však obvykle začíná od nejslabšího přípravku, a pokud to nestačí, přejde se na silnější lék připravený ze stejného konopí. Jestliže se účinky nezlepší, zkusí se jiný druh konopí. Další důležitou zásadou je, aby se pacient během léčby cítil co nejlépe, aby ho léčba nestresovala – proto je důležité začít léčbu malými dávkami, které se postupně zvyšují, až do dosažení stálé denní dávky. Někdy nějaký čas trvá, než si pacient najde způsob aplikace a dávkování, které mu nejlépe vyhovuje.

Vyšlo v březnovém čísle novin neziskovky DIS ÚK

http://dis-uk.weebly.com/uploads/2/6/4/8/26485134/b%C5%98ezen-2015.pdf

V Utahu zákonodárci diskutovali o legalizaci konopí pro léčbu a narazili na vážný problém. Podle federálního protidrogového agenta vystupujícího undercover coby ochránce zvířat by takový krok vedl k tomu, že divocí králíci by okusili tu strašlivou marihuanu a ztratili by přirozené instinkty – prostě by se stali závislou narkozvěří, která by neustále běhala za lidmi a loudila po nich jointa. Podobné orgány jako DEA jsou schopné vymyslet kdejakou hovadinu, jen aby se postavily proti legalizaci – nezapomínejte na to, až zase budete číst nějaký nesmysl o té zlé čarodějce marihuááně…

http://www.washingtonpost.com/blogs/wonkblog/wp/2015/03/02/dea-warns-of-stoned-rabbits-if-utah-passes-medical-marijuana/

 

Konopí a léčba II.

VELKÝ KONOPNÝ TUNEL

Týdeník Květy, červenec 2015

07c788af0ee4e0d133f3937da7982239

Konopí jako jedna z nejstarších kulturních plodin se po letech démonizace vrací na scénu. Sotva se vymanilo ze sevření předsudků, už si na ně brousí zuby mocní tohoto světa. Nemocní, kterým by mohlo výrazně ulehčit a zpříjemnit život, tak nejspíš znovu ostrouhají.

Nehledě na rozšířená klišé, která spojují konopí, čili marihuanu, se sexuálními orgiemi „dětí květin“ a jejich početných následovníků, v této tradiční rostlině – sestřenici chmelu a nevlastní sestře kopřivy – se skrývá ohromný potenciál.
Kromě průmyslového využití jako stavebního materiálu, suroviny k výrobě papíru, biomasy, palivových briket, provazů, látek a umělých hmot, nebo významného zdroje živin a potravin, jde v tomto směru především o zcela mimořádné léčivé účinky konopí.

* NA HRANĚ ZÁKONA

Pes je zakopaný v tom, že pěstování, přechovávání a užívání konopí je sešněrováno zákonem tak pevně, že vás jediné udání zapšklých sousedů může přivést do křížku se zákonem. Většina konopí, užívaného v České republice na léčebné účely, je dosud pořizována na jeho hraně. Buď si je lidé vypěstují sami, dostanou darem, nebo pořizují na černém trhu. Zákon hodnotí pěstování méně než pěti rostlin konopí s obsahem THC vyšším než 0,3 procenta jako přestupek, za který hrozí zabavení rostliny a pokuta až 15 000 korun.
Stejně tak za přechovávání „menšího než malého“ množství. Pěstování nebo přechovávání většího množství je, stejně jako šíření a poskytování konopí jiným, trestným činem.
Legálně lze u nás pořídit léčebné konopí na předpis zatím pouze ve dvou lékárnách v zemi, v Uherském Hradišti v Lékárně Hradební (273 Kč za 1 gram) a v Praze 4, v Lékárně Pharmacentrum (kolem 300 Kč za 1 gram).
V lékárnách a drogeriích jsou kromě toho legálně k dostání masti, tinktury a kosmetické přípravky z technického konopí s obsahem THC menším než 0,3 procenta.
Takže si český občan může vybrat: buď bude riskovat a léčit se jako samopěstitel, nebo se nechá okrádat vykutálenými firmami, které si z léčebného konopí udělaly výnosný byznys. Většina seniorů ovšem ani tuto možnost volby nemá: na druhou variantu totiž nemají peníze.
Český konopný Kocourkov navíc funguje tak, že na něm vydělávají stejní vlivní lidé, kteří se ještě před pár lety zasazovali o úplný zákaz a kriminalizaci této léčivé rostliny.
Jakmile ale ucítili snadný zisk, otočili se po větru jako korouhvičky a nyní žádají stát o licenci, aby mohli tuto podivuhodnou rostlinu ve velkém pěstovat a draze prodávat.

* BIBLICKÁ BYLINA

Konopí a jeho využívání k nejrůznějším lékařským, hospodářským i rituálním účelům je staré jako lidstvo samo. Zmínky o „zázračných účincích“ rostliny s latinským názvem canabis na lidský organismus pocházejí z doby před 5 000 lety, jak o tom svědčí zmínky v historických pramenech od Asie přes Evropu až do Afriky. Nedávno byl v Číně objeven hrob šamana s dvěma nádobami, v nichž byla semena konopí. Konopným olejem se potírali staří Římané, o konopí se píše v Bibli a právě vynesení tajemství zázračné byliny farizejů na veřejnost možná bylo jedním z důvodů, proč byl tak nenáviděn a nakonec ukřižován Ježíš Kristus. Nenápadná, skromná rostlina pak doprovázela lidstvo po staletí: nevznikla by bez ní většina léků (konopný stonek omotaný hadem je dodnes symbolem farmacie), ale ani lana a plachty, bez nichž by mořeplavci nevypluli na své objevitelské cesty.

* VELKÝ KONOPNÝ PODVOD

Jenomže potom přišla 30. léta 20. století a mnohoúčelové využití začalo být trnem v oku americkým velkopodnikatelům s umělými tkaninami i ambiciózním obchodníkům se zdravím, kterým překáželo v byznysu s moderními – injekčně aplikovanými – léky. A od byznysu – jak se o tom v těchto dnech přesvědčujeme znovu a znovu – je jenom kousek k politice.
A od politiky už zas jen kousek k prohibici. Pár let po fiasku prohibice alkoholu v roce 1933 se vrhli američtí byrokraté na do té doby legální a hojně využívané konopí. Propagandistická kampaň, která označovala marihuanu za příčinu všeho zla a vstupní bránu do pekla tvrdých drog, prostituce i veškeré kriminality, vedla nakonec k zákazu jakéhokoli využití konopí ve Spojených státech v roce 1937 a jeho celosvětovému zákazu v roce 1961. Skutečné pohnutky, příčiny a důsledky konopné prohibice popsal ve své knize Velký marihuanový podvod americký beatnický spisovatel – a král pražského majálesu v roce 1965 – Allen Ginsberg.

* VĚDECKÝ DŮKAZ „ZÁZRAKU“

Úmluva o celosvětovém zákazu konopí, kterou v roce 1961 v OSN prosadil šéf americké protidrogové agentury Harry Anslinger (mimochodem sám závislý na opiátech), je dnes všeobecně považována za morálně zastaralou, její argumentace se více než moderním zákonům podobá honu na čarodějnice. Tím spíše, že samotné USA ji samy porušily a nedávno konopí legalizovaly hned ve čtyřech státech. Mimo jiné i proto, že výzkumy vědců dokázaly identifi kovat a popsat účinné léčivé látky, které se v rostlině nacházejí.
Můžeme být hrdí na to, že výraznou zásluhu na výzkumu konopí mají právě čeští a moravští vědci – profesoři Jan Kabelík, Jiří Šantavý a Zdeněk Krejčí, kteří v 50. letech ve výzkumném ústavu ve Velkých Losinách objevili antibakteriální účinek konopí a účinnou látku, kyselinu kanabidiolovou… Na jejich práci navázal profesor Lumír Hanuš, olomoucký rodák, kterému se v 90. letech na Hebrejské univerzitě v Tel Avivu společně s americkým molekulárním farmakologem Williamem Devanem podařilo izolovat první vnitřní kanabinoid a dokázat, že látka, kterou si vytváří lidský mozek, může iniciovat zásadní procesy v lidském mozku podobným způsobem jako účinné látky v konopí. Látku nazvali anandamid, což znamená ve volném překladu vnitřní štěstí.
„Je-li člověk jakkoliv unaven, zraněn, nebo pod vlivem stresu, pomáhá mu ta látka tyto obtíže překonat,“ říká Lumír Hanuš.
Laik si může tento vnitřní kanabinoid představit jako klíč, který zapadne do zámku a spustí celou řadu biochemických pochodů v organismu. Tento objev dal vzniknout na jedné straně novému vědnímu oboru a na straně druhé umožnil úspěšný projekt léčebné aplikace konopí, který v současné době v Izraeli i dalších zemích pomáhá tisícům nemocných.

* TUNEL MÍSTO RENESANCE

Když už to vypadalo, že nad předsudky a tmářstvím, které vedly v minulém století k démonizaci této krásné a užitečné rostliny, zvítězí racionální úspěchy vědců, solidarita mezi lidmi a zdravý rozum, vložil se do věci znovu byznys, pevně propojený s vlivnými politiky, a zatnul všem idealistům tipec. Další iluze, velká jako sama planeta, je fuč. Místo renesance nejstarší kulturní rostliny přišel necelých 100 let po velkém marihuanovém podvodu velký konopný tunel.

***

Konopí schramstne Monsanto


Rozhovor

Vystudovaná chemička a překladatelka Buška Bryndová opustila před 18 lety lukrativní práci v evropských strukturách a zakotvila na vesnici, kde žije v klidu a souladu s přírodou, léčí sama sebe i ostatní potřebné konopím a rozmazluje své tři kočky. K státem schválenému využití konopí i celosvětovému rozmachu pěstování je vysoce kritická. Byli jsme u ní na návštěvě a položili jí pár otázek.

* * Jak jste se vlastně dostala k samoléčbě a následné léčbě ostatních konopím?

Někdy v roce 1997 jsem začala dělat masti a máslo – léčila jsem si tím astma. Samotnou mě překvapilo, jak je to účinné, a to mi dalo sílu a impulz začít pomáhat i ostatním. Moje babička byla bylinkářka, taková venkovská vědma z Pičína. Sbírala lesní a luční bylinky, což jsem po ní zdědila, protože bylinky jsou účinnou součástí mých konopných mastí.

* * Co léčíte a jak taková léčba probíhá?

Má role spočívá v tom, že lidem poradím a pomůžu. Léčím choroby a neduhy, na které může konopí pomoci. Těch je celá řada, ale na každou diagnózu platí něco jiného – na něco konopí s vyšším obsahem CBD, jiné nemoci se léčí odrůdami s obsahem THC, ale vždycky platí, že léčebné účinky jednotlivých látek obsažených v konopí působí v synergii – to znamená společně. To je v souladu s nejnovější studií profesora Lumíra Hanuše, který také moji činnost schválil a ocenil.

* * Jaké léčebné přípravky z konopí připravujete?

Masti, krémy, tinktury, výtažky, všechno možné. Nestačí jen udělat výtažek, ale musí se upravit – dát do tobolek nebo čípků. Když si nemocný přinese své konopí, zpracuji ho a poradím, jak a co léčit. Poslední dobou hlavně technickým konopím, bez obsahu omamného THC, zato s vyšším obsahem CBD, které umožňuje například léčbu dětí.

* * Kdo jsou vaši pacienti?

Pacienti jezdí zdaleka, rodiče léčí mým výtažkem děti s epilepsií. Mám malou pacientku, která po komplikacích při porodu osm let ležela v křečích, ale už začíná komunikovat, rozvíjet motorické schopnosti, ale hlavně jí přestaly záchvaty. A to doktoři tvrdili, že je ztracený případ. Další maličká pacientka má těžké poškození mozku po silném krvácení matky ke konci těhotenství, ale můj výtažek a masážní olej s ní dělají divy a vracejí ji k životu. Mám také dospělou pacientku, které ještě není čtyřicet, ale hrozí jí, že během několika let oslepne, protože má makulární degeneraci oční čočky. A tak bych mohla pokračovat.

* * Měla jste kvůli pěstování konopí oplétačky se zákonem, ale v roce 2010 vám dal soud za pravdu. Jak se staví policie a soudy k pěstování léčivého konopí nyní? Zlepšilo se to?

Ale kdepak. Lidé se bojí čím dál tím víc. Policie neustále šikanuje drobné pěstitele, kteří se léčí konopím sami. Lidé v konopné subkultuře ztratili důvěru v nějakou demokracii nebo právní stát po loňské absurdní policejní razii proti majitelům growshopů. Postup státu ztrácí soudnost a jakýkoli smysl.

* * Co si myslíte o projektu, který u nás legalizoval přísun konopí pro registrované pacienty do lékáren?

Vždycky se musím smát, když vidím některé masti v lékárnách za přemrštěné ceny. Navíc mají jen velice omezený účinek, abych to řekla diplomaticky. Kde jde jen o peníze, jde všechno ostatní stranou. A konopí v lékárnách na předpis? To je u nás bohužel jeden velký podvod. Léčba stojí v průměru 9 000 korun měsíčně, což je výsměch většině těch, kdo by konopí potřebovali nejvíc. U nás se toho chytili politici, co proti tomu nejdříve bojovali, a až když zjistili, že by to mohl být byznys, najednou si jejich kamarádi zažádali o licenci na pěstování. To, co dostanete za nehorázné peníze v lékárnách, je navíc pěkný šmejd: pěstovat léčivékonopí hydroponicky a pod umělým osvětlením je absurdní. Slunce má totiž přímý vliv na rozmanitost kanabinoidů. Je to zkrátka Kocourkov, čistá esence Kocourkova.

** V balení marihuany v lékárnách je přiložený návod, že se má obsah zalít horkou vodou…

…ano, to je hrůza! Problém je, že se tomu věnují lidé, kteří o tom nevědí vůbec nic. Státní úřad pro kontrolu léčiv tyto absurdní návody doslovně převzal z čehosi jiného. Pravda je, že když si pacient zalije to předražené konopí horkou vodou, úplně ho znehodnotí.
Zatímco THC voda rozpustí jen nepatrně, léčivé CBD nerozpustí vůbec. To je bohužel problém na státních úřadech, kde to ovládli vyčůraní negramoti. Kdo je odborník a ještě poctivý, nehodí se jim o krámu.
Vyštípou ho, protože jim vidí do karet.

* * Po celém světě zažívá léčebné konopí boom, legalizovalo se v Uruguayi, v mnoha amerických státech, léčí se s ním v Izraeli i v Kanadě. Znamená to, že se lidstvo poučilo a naváže na tradice přírodní léčby konopím?

Nedělejte si iluze. Podívejte se, než uruguayský prezident Jose Mujica konopí legalizoval, setkal se v USA s Obamou a upekli s agrochemickým monopolem Monsanto dohodu, že mu dovolí pěstovat geneticky upravené osivo konopí, kterým pak zavalí svět. V Uruguayi bude stát rozdávat klonované sazeničky konopí od Monsanta, ale jakékoli jiné budou postaveny mimo zákon. Hlavní akcionář Monsanta je finanční spekulant George Soros, který právě v Uruguayi financoval kampaň za legalizaci konopí. To se ostatně netýká jen konopí, ale i sazenic dalších rostlin. Víme, co zla napáchala v biodiverzitě modifi kovaná kukuřice. Takže, jakmile se Monsantu podaří vypěstovat dost modifi kovaného osiva, bude s konopím na naší planetě konec. Přírodní odrůdykonopí během krátké doby vymizí, nebo se znehodnotí křížením s GMO konopím. Geneticky modifi kované odrůdy budou na černém trhu žádanější než ty přírodní kvůli vyššímu obsahu THC a vyšší odolnosti proti škůdcům a plísním. Zisky potečou farmaceutickým firmám a ti, kteří by léčivé konopí potřebovali nejvíce, jako obvykle ostrouhají, protože na ně zkrátka nebudou mít peníze. O případných nebezpečných účincích geneticky modifi kovaného konopí se bude taktně mlčet, aby se nekazily kšefty, jak tomu dnes bývá, když jde o opravdu velké peníze. Domnívám se, že jedinou cestou k záchraně této rostliny by byla co nejrychlejší celosvětová legalizace konopí.

Co léčí konopí?

EPILEPSIE * Prášek z odrůd technického konopí v pokrmu, konopný výtažek z CBD odrůd.

PARKINSONOVA NEMOC * Prášek z přírodního konopí (v pokrmu, nejlépe smetanovém jogurtu), výtažek z technického konopí s vyšším obsahem kanabidiolu, bez THC.

ATOPICKÉ EKZÉMY A AKNÉ * Konopný olej, loupané konopné semínko, konopné masti a krémy.

MATEŘSKÁ ZNAMÉNKA A BRADAVICE * Konopný výtažek, konopná mast.

REVMATOIDNÍ ARTRITIDA * Konopná mast, krémy, konopné máslo, prášek nebo tinktura z výtažku (odrůdy se středním obsahem THC), výtažek z konopí s vyšším obsahem CBD.

MIGRÉNA * Středně silné konopí ve formě tinktury, prášek v jídle, inhalace: odstraní nebo zmírní příznaky.

ASTMA * Konopná mast, tinktura, prášek v jídle, konopný výtažek rozpuštěný v oleji a podávaný pod jazyk, inhalace, výtažek v konospreji: bronchodilatační a protizánětlivé účinky, odhlenění.

SPÁLENINY, PORANĚNÍ KŮŽE * Konopná tinktura, mast, výtažek.

LUPENKA * Konopné krémy s příměsí kadidla, výtažek z CBD odrůd, mýdlo s konopným olejem, kadidlem a peelingem: mírní příznaky, občas dokáže nemoc zcela vyléčit.

ALZHEIMEROVA NEMOC * Konopný prášek nebo sušina z technického konopí zamíchané do mastnějšího pokrmu, konosprej, dokáže zpomalit nemoc a dočasně odstranit příznaky.

ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA * Konopný prášek zamíchaný do jídla, pečivo nebo čokoláda s konopím, CBD olej, konopný výtažek v čípku, inhalace: zmírňuje nespavost po infuzích kortikostereoidů, mírní křeče a tiší bolesti.

CUKROVKA * Konopné přípravky (tinktura) s obsahem tetrahydrokanabivarinu, který zlepšuje metabolismus cukrů a snižuje hladinu cholesterolu, čípky z konopného výtažku, inhalace: může „nastartovat“ nefunkční slinivku (cukrovka typu I.), nebo snížit hladinu cukru v krvi (typ II.).

ÚČINNÉ LÁTKY V KONOPÍ 

Do dnešního dne bylo v konopí identifi kováno před 1 000 látek, z nich je 121 kanabinoidních. Hlavními kanabinoidy jsou tetrahydrokanabinol THC a kanabidiol CBD. Všechny látky obsažené vkonopí mají synergický účinek, což znamená, že se při účincích vzájemně doplňují a podporují. V lidském těle tyto látky působí hlavně v rámci endokanabinoidního systému, jehož základní funkcí je udržování buněčné rovnováhy. Proto konopí dokáže léčit tolik různých nemocí. THC Jediný z kanabinoidů má omamný účinek, který je zřetelný při koncentraci v sušině vyšší než 5 procent. Působení správné dávky na psychiku je relaxující, dodává vnitřní pocit štěstí, subjektivní pocity snížení teploty a zpomalení času. Způsobuje poruchy krátkodobé paměti, pomáhá proti stresu. Uvolňuje spazmy a křeče, napomáhá vstřebávání hematomů, snižuje krevní i oční tlak, zlepšuje chuť k jídlu, dýchání, vykašlávání, působí proti zvracení, nevolnosti, depresi i bolesti rakovinového a neuropatického původu. Má protizánětlivý a antivirový účinek. CBD Mezi jiným také zlepšuje metabolismus cukrů a tuků, potlačuje chuť k jídlu, podporuje růst buněk, působí proti ztuhlosti a křečím, bolesti zad a páteře, má silný antibiotický účinek. Zdroj:www.bushka.cz

Co léčí konopí?

RAKOVINA * Pro podpůrnou léčbu při chemoterapii a ozařování se používá středně silné až silné konopí typu sativa, obvykle inhalací nebo kouřením: potlačuje nevolnosti a zvracení, zvyšuje chuť k jídlu, zlepšuje psychiku. Pro léčbu nádorů se používá výtažek ze silných odrůd typu indica, nejlépe v kombinaci s CBD odrůdami.

ZELENÝ ZÁKAL * Prášek, tinktura ze středně silného konopí typu sativa nebo CBD odrůdy, konopný výtažek, konopná mast (natírání očních víček): výrazně snižuje nitrooční tlak.

ARTRÓZA A DNA * Konopná mast, krém, vaporizace, výtažek.

ŽÍLY A BÉRCOVÉ VŘEDY * Prášek, tinktura, CBD olej, výtažek z technického konopí s vyšším obsahem CBD (vnitřně), vodička s tekutým výtažkem, krém s hyaluronem, mast ze sádla či bambuckého másla: léčí bércové vředy, má protikřečové účinky, zabraňuje vytváření krevních sraženin a zlepšuje stav cév.

PARADENTÓZA * Ústní voda s kyselou tinkturou s CBD s vyšším obsahem kanabidiolu: antibakteriální účinky.

NESPAVOST * Prášek, tinktura, výtažek, inhalace, CBD olej, nálev z konopných listů.

HEMOROIDY * Sádlová konopná mast, případně výtažek ve formě čípků.

PÉČE O NEMOCNÉ NOHY (zarůstající nehty, kuří oka, praskající kůže na patách) * Konopná mast sádlová s vazelínou a propolisem: dokáže uvedené problémy zcela vyléčit.

16.7.2015, ONDŘEJ MRÁZEK